Skip to main content

OPZC Rekem mocht in 2018 voor het eerst kennismaken met een arts specialist in opleiding: Kristien Kneepkens. Op 1 oktober startte Kristien als psychiater in opleiding voor de clusters Forensische en Acute zorg.  Het is haar eerste stage binnen de specialisatie. Een stage die in totaal vijf jaar duurt, waarvan het eerste jaar in OPZC Rekem. Ze kende OPZC Rekem alleen bij naam, maar al snel was ze heel tevreden met haar stageplek. Werken en leren bij OPZC Rekem is voor haar een bevestiging van haar keuze voor psychiatrie. Een keuze die vooral werd ingegeven door haar broer en tante die psychiatrisch verpleegkundige zijn. Summerschool in 2016 was de eerste echte kennismaking met psychiatrie. De stage die erna volgde in een psychiatrisch ziekenhuis gaf de doorslag om voor psychiatrie te kiezen. Toen wist ze zeker dat ze ervoor zou gaan.

Ze werkt graag in OPZC Rekem; het vak stelt Kristien zeker niet teleur. Het is wat ze had  gedacht. “De afwisseling tussen de twee clusters maakt het interessant. De medewerkers staan open voor samenwerking met een assistent en mijn takenpakket is heel duidelijk. Ik kan altijd terugvallen op mijn opleider dr. Jan De Laender maar ook op dr. Rikka Van Der Velde en dr. Hendrik Verslegers en niet te vergeten de achterwacht. Wat betekent voor Kristien verbinding tijdens haar opleidingsjaar bij OPZC Rekem? “Ik zorg voor een brugfunctie tussen de werkvloer/patiënten en de artsen. Ik kan meer op de zorgeenheid zijn omdat ik voltijds aanwezig ben. Ik merk dat dat wordt gewaardeerd.” Je kan als arts specialist in opleiding niet precies de zorginstelling kiezen, maar wel een voorkeur aangeven. Dat heeft Kristien ook gedaan. Ze wilde graag werken in een Limburgs ziekenhuis en dat is gelukt. “Ik ben hier zo vriendelijk ontvangen. Dat doet goed. Iedere dag weer.”