Skip to main content

Het zag er naar uit dat in 2018 de patiënten van de zorgeenheden Forensische zorg 1 en 4 konden verhuizen naar de nieuwbouw. Eigenlijk was dat in 2017 al het geval maar helaas zorgde het faillissement van een aannemer voor een grote vertraging. Een tijdelijke vereniging zorgde ervoor dat het gebouw werd afgebouwd. Mogelijk dat in 2019 de nieuwbouw kan worden betrokken.

Het waren Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, burgemeester Marino Keulen en de voorzitter van de raad van bestuur van OPZC Rekem, Erwin Vermeulen, die de eerste steen van de nieuwbouw voor 83 forensische patiënten plaatsten. De nieuwbouw biedt plaats aan de zorgeenheden FOR 1 en 4. Ze beschikken over eigen dagverblijven, rustruimtes, verpleeglokalen en therapielokalen. Dat betekent niet dat er enkel daar therapie wordt gegeven. Dit blijft ook in het therapiegebouw gebeuren. Iedere patiënt krijgt een individuele kamer, douche en toilet. Daarnaast zijn er 10 moderne studio’s. Vijf zijn er bestemd voor patiënten die worden voorbereid op zelfstandig/beschut wonen buiten het zorgcentrum en vijf voor forensische patiënten.