Skip to main content

Beddenbezetting en andere patiëntgerelateerde cijfers

Bezetting

Verpleegdagen per kenletter PZ

Met verpleegdagen in volledige hospitalisatie wordt een opnameperiode van ten minste één nacht (opname  voor middernacht en ontslag na 08.00 u. 's anderendaags) bedoeld. Verpleegdagen in dagverpleging worden aangerekend bij aanwezigheid in de dienst gedurende minstens 7 uren overdag. Verpleegdagen in nachtverpleging vergen behandeling onder rechtstreeks toezicht van de dienst op zijn minst van 19.00 u. tot 06.00 u. Voor elke kenletter wordt gestreefd naar een bezettingspercentage van minstens 80%. Na toename van het aantal verpleegdagen in 2016 en 2017 was er een daling van het aantal verpleegdagen in 2018. Deze daling is vooral te wijten aan vermindering van het aantal Tg-bedden (van 80 naar 55). Het cluster Ouderenzorg heeft ruimte gemaakt voor de komst van bedden voor Forensische zorg 4 en crisisbedden.

Aantal gedwongen opnamen per jaar

Een gedwongen opname is een wettelijk opgelegde beschermingsmaatregel die gehanteerd wordt bij gebrek aan enige andere geschikte behandeling voor een geesteszieke indien zijn toestand zulks vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit. De wet van 26-06-1990 (betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) is in voege vanaf 1991. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal gedwongen opnamen in OPZC Rekem over de periode 1991 tot 2018. De gedwongen opnames vinden plaats in samenwerking met Medisch Centrum Sint-Jozef in Munsterbilzen. Vanaf 2009 was er een sterke stijging van het aantal gedwongen opnamen tot 173 in 2014. Na een lichte daling de voorbije jaren steeg het aantal gedwongen opnamen tot 179 in 2018. Van de 179 gedwongen opnamen in 2018 gebeurden er : 138 (77%) via spoedprocedure, 37 (21%) via gewone procedure, 4 (2%) via overbrenging van een andere instelling.

Van de 138 spoedprocedures werden er 60 (43%) ongegrond verklaard door de Vrederechter, 18 spoedprocedures (13%) werden tijdens de observatieperiode beëindigd door de geneesheer-diensthoofd bevoegd om beschermingsmaatregelen te treffen. Van de 179 gedwongen opnamen in 2018 werden 134 (75%) beschermingsmaatregelen binnen de 40 dagen opgeheven. 3 (2%) patiënten werden onder gedwongen statuut overgebracht naar een andere instelling. Voor 42 (23%) procedures werd een periode van verder verblijf gevonnist.