Skip to main content

OPZC Rekem gaat voor goede leiders

Zo’n 20 (verpleegkundig) leidinggevenden startten in november 2018 met het traject Leiderschapsontwikkeling. Het thema van de eerste bijeenkomsten was ‘eerlijke en rechtvaardige besluitvorming’. Dr. Jeroen Camps, docent aan de Thomas More Hogeschool, is een autoriteit op dit gebied en bleek een goede partner bij de opstart van de eerste bijeenkomsten. De leidinggevenden kregen handvatten over het nemen van gegronde en doordachte beslissingen. Dit thema werd in april 2019 afgesloten. Onderwerpen die in 2019 mogelijk worden behandeld zijn timemanagement en vergadertechnieken. Er is ook een special traject Leiderschap ontwikkeld voor de directie. 

Leiderschapsontwikkeling past geheel in de lijn van de strategische doelen van OPZC Rekem. Dat betekent dat we het volgende wensen te realiseren in 2022:

  • We willen dat de doelgroep deskundig wordt op vlak van leiderschap (kennis, vaardigheden en attitude);
  • We willen leiders die doelgericht werken;
  • We willen leiders die werken vanuit waarden;
  • We willen leiders die de kunst bezitten om evenwicht te bereiken in organisatiedoelen/doelen medewerkers en work life balance;
  • We willen leiders die geschikt zijn voor hun acties.

Om dit te bereiken wordt geïnvesteerd in begeestering van de groep leiders met als doel dat 80% de eindmeet haalt in 2022. Maar ook samenwerking, draagvlak creëren bij de stakeholders (zoals medewerkers en Raad van Bestuur) en het betrekken van de directie bij de Leiderschapsontwikkeling krijgen alle aandacht.

Waarom leiderschapsontwikkeling?

  • OPZC Rekem streeft ernaar dat goede kwaliteit van zorg wordt geleverd door bevlogen medewerkers;
  • Bevlogen medewerkers halen energie uit aangeboden energiebronnen en optimalisatie psychologisch kapitaal;
  • Bevlogen leiders zorgen voor optimalisatie energiebronnen en maximalisatie van het psychologisch kapitaal;
  • Leiders spelen dus een cruciale rol.  De effecten van goed leiderschap zijn aantoonbaar op motivatie, betrokkenheid, resultaatgerichtheid van zorg, groei en ontwikkeling van medewerkers…