Skip to main content

Herstel en de werkgroep Hope, de ervaringsdeskundigen van OPZC Rekem

Herstel is het leren omgaan met de eigen kwetsbaarheid, vat krijgen op het eigen leven en dit zo kwalitatief mogelijk.

‘Herstel is een persoonlijk, uniek en individueel proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en de patiënt meer voldoening krijgt uit het leven, ondanks de ziekte en de beperkingen die deze met zich meebrengt. Voor de doelgroep die op een ambulante of residentiële setting een beroep doet, houdt herstel in dat je in je leven een nieuwe betekenis en een nieuw doel ontwikkelt, waarbij je de vernietigende effecten van een geestelijke stoornis overstijgt’. William Anthony, directeur van het Psychiatric Rehabilitation Center in Boston (1993)

Hope is de naam van de werkgroep ervaringsdeskundigen bij OPZC Rekem. Het zijn een tiental actieve personen die zich openstellen vanuit hun psychische kwetsbaarheid en met hun ervaringen het eigen herstelverhaal inzetten om anderen te ondersteunen in het herstelproces. Hope staat voor: Hulpverleners en professionals in OPZC Rekem en Noolim gaan met de Persoon, familie en Ervaringsdeskundigen samen voor herstel. Begin 2018 werden de beleidsplannen aan de directie voorgelegd. Na goedkeuring kon de werkgroep aan de slag. De werkgroep richt zich op vijf pijlers: ontmoeting, herstelverhalen, samenwerking, activiteiten en anticiperen op zorgthema’s. Elk van deze thema’s kwam in 2018 aan bod:

Ontmoeting

Een ruimte waar patiënten en familie ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten. In 2018 werd gezocht naar een locatie. Die werd gevonden op de bovenverdieping van het Trefcentrum.

Herstelverhalen

Ervaringsdeskundigen brengen hun eigen herstelverhaal om zo patiënten, familie en hulpverleners hoop te geven.

 • Via interne kanalen werden posters verspreid met data van de verschillende herstelverhalen. De herstelverhalen werden telkens rond een thema gebracht door een ervaringsdeskundige.
 • Alle ervaringsdeskundigen brengen hun herstelverhaal bij bezoeken van studenten aan OPZC Rekem. Op die manier krijgen ze ook meer vertrouwen en leren ze voor een publiek te spreken.
 • Bij de onthaaldag van nieuwe medewerkers komt ook het herstelverhaal van de ervaringsdeskundige aan bod.
 • Ervaringsdeskundigen vertellen hun herstelverhaal tijdens de werelddag GGZ in Zoersel.
 • Bij de Herstelacademie brengen ervaringsdeskundigen samen met iemand uit het werkveld een sessie – vanuit OPZC Rekem werden er twee sessies voor februari en maart 2019 gepland.

Samenwerking

Op iedere zorgeenheid stelt de werkgroep zich voor en organiseert er een Hope-uurtje.

 • In de loop van 2018 zocht elke ervaringsdeskundige zijn plek in de groep vanuit zijn eigen kwaliteiten, leerden ze mekaar kennen en groeiden de deelnemers in hun rol als ervaringsdeskundige.
 • Er werd gezocht naar samenwerking en uitwisseling van ideeën met verschillende partners zoals Alexander Mellemans (patiëntenraden), Stephanie Schreurs (pastoraal medewerker), Stijn Castermans (staf Nursing), Arlette Boven (Activiteitencentrum Locomotief in Lanaken en Vrijwilligerswerking en Ingrid Meuwis (Ombudsdienst). De werkgroep werd uitgenodigd om deel te nemen aan een herstelbijeenkomst bij de hersteloase. Een aantal ervaringsdeskundigen maakt ook deel uit van de hersteloase bij Noolim.
 • Via overleg met de programmacoördinatoren wordt gezocht naar mogelijkheden om patiënten en bewoners te betrekken bij de werking van de Hope-groep.
 • Via diverse kanalen werd de werking van de Hope-werkgroep binnen de organisatie bekend gemaakt.
 • De Hope-uurtjes werden opgestart. Ervaringsdeskundigen gingen naar diverse zorgeenheden om de Hope-uurtjes te introduceren. In 2019 worden deze bezoeken voortgezet. Het doel is om op elke zorgeenheid regelmatig Hope-uurtjes te introduceren om patiënten en bewoners te ondersteunen door ervaringen en verhalen te delen.

Activiteiten

De werkgroep ondersteunt vrijetijdsactiviteiten. Leden van de werkgroep waren aanwezig bij verschillende activiteiten bij OPZC Rekem, zoals de smulpapentocht, de fietstocht van Te Gek!?, Sportinstuif, helpen bij de barbecue, de OPZC-dag en de winterspecial. De werkgroep maakte samen met vrijwilligers een uitstapje naar Mondo Verde.

Anticiperen op zorgthema’s

Op vraag van de zorg neemt de werkgroep beleidsnota’s door, nemen ze deel aan overlegplatforms, bekijken ze de zorgvisie, patiënten- en familiefolders.

 • Meekijken naar het beleid rond agressie (deelname aan training…).
 • Projecten rond accreditering valideren.
 • Inhoud infomap bekijken.
 • Zorgeenheidsbrochures van Langdurige zorg.
 • Voor de aanvraag van Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw (ZOPP) werden aandachtspunten geformuleerd.
 • Bekijken EPD-auditformulier.
 • Beleidsnota urinestalen bij middelengebruik.