Skip to main content

De verandering was merkbaar. 2018 zou een ander jaar worden dan andere jaren.  Verbinding als nieuwe vibe was niet alleen tussen zorgeenheden voelbaar, maar zeker binnen het hele cluster Acute zorg/Ouderenzorg. Petra Bijnens, zorgkundige, kijkt terug op een bijzonder jaar binnen haar zorgeenheid Acute zorg 2B én het cluster. “We gingen letterlijk en figuurlijk samen op pad. Anders dan andere jaren staat samenwerking hoog op de agenda. En dan vooral het ervaren van elkaars werk. Het project Shadowing (waarbij elke medewerker een halve dag een collega van een andere discipline volgt), dat in 2018 werd voorbereid voor beide clusters, is daar een goed voorbeeld van. Je ervaart hoe je collega’s werken en dat is een groot voordeel. Zeker ook in de zorg voor onze patiënten. Je kan patiënten veel beter voorbereiden en adviseren als je zelf hebt ervaren wat je collega’s binnen het behandeltraject doen.” Als je weet wat muziektherapie inhoudt of wat een psychomotorisch therapeut (PMT) doet, ben je beter in staat om een patiënt te informeren. Daarnaast noemt Petra ook voor zichzelf het ‘gluren bij de buren’ een verrijking.

Samen op weg betekende voor het cluster meer dan alleen een boekje. Binnen de teams kreeg de multidisciplinaire aanpak steeds meer aandacht. Het eiland-denken maakte plaats voor een gezamenlijke aanpak. “Ik vind dat deze aanpak het werk interessanter maakt. Je weet wat de verschillende zorgverleners vinden binnen bijvoorbeeld het behandeltraject van een patiënt. Dat betekent meer zorg op maat van de patiënt. We volgen nog meer dan ooit gezamenlijk de weg die de patiënt bij ons aflegt: van intake tot ontslag.” 
Petra Bijnens, zorgkundige Acute zorg 2B