Skip to main content

Presentiebenadering als basisattitude: de rode draad voor de clusters Acute zorg/Ouderenzorg in het jaar 2018. Deze nieuwe benadering van zorg stelt de patiënt meer dan ooit centraal. De relatie met de patiënt/bewoner is het belangrijkste binnen het behandeltraject. In 2018 hebben beide clusters hard gewerkt om de presentiebenadering een vaste waarde te maken binnen het behandeltraject.

Deze benadering gaat uit van een open, aandachtige en respectvolle relatie met de patiënt. Een relatie die begint bij de aanmelding, dus nog voor de opname en die duurt tot na het ontslag. Het is ook een relatie die nauw aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en die probeert om de eigenwaarde en het zelfbeeld van de patiënt te versterken. Maar hoe doe je dat? “We zijn al in 2017 met de voorbereidingen begonnen. Zo hebben alle medewerkers van Acute zorg 2A een doorgedreven (herstel)-opleiding kunnen volgen in kader van een subsidiedossier van de Koning Boudewijnstichting ‘Anders communiceren over psychische kwetsbaarheid’. Binnen deze opleiding werd er veel aandacht besteed aan de presentiebenadering. De handvatten uit de cursus leidden in 2018 tot het boekje ‘Samen op weg’, dat aan elke medewerker van het cluster Acute zorg/Ouderenzorg werd bezorgd. In 2019 gaan we de presentiebenadering verder implementeren”, vertelt clustermanager Acute zorg/Ouderenzorg, Linda Menten vol vertrouwen. Voor haar is ‘Samen op weg’ niet alleen een tastbaar iets voor een nieuwe benadering van de zorg voor patiënten, maar meer nog de samenwerking tussen twee clusters. “Het thema ‘Verbinding’ van ons activiteitenverslag past perfect in die strategie. De medewerkers van deze clusters werken steeds meer samen. Het is een wij-verhaal geworden.”

De nieuwe kijk op zorg is niet alleen het werk van de medewerkers. Ook patiënten en ervaringsdeskundigen hebben hun steentje bijgedragen. Zij zijn nauw betrokken. Zo is de illustratie op de kaft gemaakt tijdens een creatieve sessie van Ouderenzorg leefgroep 1 en 2.

Naast de samenwerking tussen clusters, is er ook steeds meer samenwerking tussen verschillende disciplines. Dit om de patiënt zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn hersteltraject. Deze samenwerking vraagt een goede communicatie. Binnen beide clusters is afgesproken om methodisch te werken bij een opname. Deze methodiek gaat uit van een gefaseerde, systematische, transparante, doelgerichte en toetsende manier van werken. Beslissingen worden altijd samen met de patiënt genomen.

Het boekje ‘Samen op weg’ is een model waar beide clusters in geloven, maar ook heel wat van de medewerkers vergt. Het is een intensief proces om op deze manier met de patiënt op weg te gaan. Linda Menten: “Het vergt een gezonde dosis empathisch vermogen om de leefwereld van de patiënt te begrijpen. Als medewerker investeer je continu in een relatie van wederzijds vertrouwen en zorg je er voor dat de patiënt de regie in zijn eigen leven terug kan opnemen. Als je deze weg samen met de patiënt aflegt, bied je herstelgerichte zorg en draag je bij aan een goede en professionele patiënt- en familieparticipatie.”