Skip to main content

Maar het staat ook voor een gezonde en veilige werkomgeving voor het personeel. Reeds meer dan 15 jaar is de uitrol van een bouwprogramma aan de gang. Dit verloopt soms via een hobbelig parcours. Een faillissement van een aannemer heeft meegebracht dat de forensische bouw een grote vertraging opgelopen heeft. Dat was uiteraard onvoorzien en is spijtig. De andere aannemer van de tijdelijke vereniging heeft zijn schouders verder onder het project gezet. Op het ogenblik dat dit voorwoord geschreven wordt (midden juni) is er zicht op een nakende landing. Goed nieuws voor onze patiënten die de uitgeleefde actuele bouw zullen kunnen verlaten. Eind 2019 wordt de nieuwe administratieve bouw in gebruik genomen. Er is resoluut gekozen voor voorrang voor patiënten en bewoners. Met dat laatste gebouw is de cirkel rond. Hoewel, de campus Ter Bosch toont de nodige sleet. In deze PVT-omgeving zullen infrastructuurwerken moeten gebeuren.

Wat met de toekomst? Moet er nog gedacht worden aan bouwen, bijbouwen? De vermaatschappelijking van zorg blijft hoog op de agenda staan. De uitbouw van de ziekenhuisnetwerken creëert andere mogelijkheden. Moet er nog in termen van bed of plaats in een bouw gedacht worden? Of aan 'inbedding' zo dicht mogelijk bij de patiënt. In de buurt, bereikbaar, vertrouwde omgeving. Binnen de netwerken geestelijke gezondheidszorg wordt gedacht aan verschillende samenwerkingsmogelijkheden. De rol van een psychiatrisch zorgcentrum wijzigt. Verbinding wordt meer en meer een belangrijk thema.

En zo komen we bij de twee kernideeën van dit voorwoord: het huis en verbinding. Ze hebben meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht lijkt. In een huis woon je samen, heb je contacten. Het is een veilige plek, een oord van waaruit je kan vertrekken naar buiten. In het kader van het accrediteringstraject NIAZ dat loopt, werd de slogan “het huis op orde” bedacht. Hiermee wordt bedoeld dat we onze procedures opnieuw bekijken, bijsturen, hiaten opzoeken. En er komt wat naar boven als je goed kijkt. Het is geen lenteschoonmaak maar een grondige onderzoeks- en poetsbeurt. Eigenlijk hard labeur. Soms denk je dat je goed bezig bent, maar door alles eens goed tegen het licht te houden zie je dat de realiteit anders is. Soms is de eerste reactie ontmoedigend, meestal is het een boost energie om te remediëren. Onze interne auditoren doen hun werk, tonen de pijnplekken, helpen ons het huis op orde te krijgen…  Los van het eindresultaat – dat is voor eind 2019 – zijn we met zijn allen aan het huis aan het bouwen, verbouwen…

En dat creëert verbinding. Die verbinding doet zich voor in meerdere dimensies. Tussen een psychiatrisch zorgcentrum en de buitenwereld, tussen bed en stoel, binnen de netwerken geestelijke gezondheidzorg en de eerste lijn, tussen mobiele teams, met vele zorgactoren. De verbinding die de laatste jaren ontstaan is, vormt onmiskenbaar een transitie naar een nieuwe geestelijke gezondheidszorg. In dit proces is het zaak dat de GGZ zichzelf niet opsluit, maar voldoende vertakking houdt naar somatiek, naar somatische zorgpartners, naar het opnieuw denken vanuit gezondheid en niet enkel geestelijke gezondheid.

De muren van het huis zijn doorschijnender geworden, wanden worden verplaatsbaar, de verbinding kan nog groeien op vele plaatsen en vele niveaus. Het kan ons helpen onze zorg op orde te krijgen. Er is nog een lange weg te gaan, maar er zijn positieve krachten aan het werk. OPZC Rekem zal zich verder inzetten voor een goede GGZ, zowel binnen OPZC Rekem als erbuiten, zowel binnen het netwerk Noolim als in Limburg, zowel in de eigen regio als Vlaams.

We zijn een Vlaamse overheidsdienst. De verkiezingen van 2019 betekenen dat we een nieuwe samengestelde raad van bestuur krijgen. De kaarten voor de nieuwe regering worden gelegd. De samenwerking met de raad van bestuur is uitstekend: gedreven leden van de raad die zich inzetten en met kennis oordelen en beslissingen nemen. De koers wordt gehouden en de voorzitter staat achter de directie.

Welke krachtlijnen zullen uitgetekend worden, zowel federaal als Vlaams, voor de gezondheidszorg is op dit ogenblik nog onduidelijk. Niet alleen onze campus is in beweging, ook de zorg voor de burger. In dit jaarverslag kan je alvast de bijdrage van ons centrum vinden om de verbinding meer gestalte te geven.

Ondertussen bereiden we de eindspurt voor een eerste accreditering voor. Maar we beseffen goed dat het geen 'moment' is maar een nieuw huis. In die nieuwe woning wordt de zorg voortdurend gepeild, is verbetering een constant proces. Een unieke kans om het huis op orde te krijgen en onze zorg op een hoger niveau.

Dank aan iedereen die zich iedere dag hiervoor inspant. We koesteren die verbondenheid.