Skip to main content

In OPZC Rekem zijn de opnamezorgeenheden gebundeld in vier clusters: Acute zorg, Ouderenzorg, Langdurige zorg en Forensische zorg. Sinds 2018 hebben we voor elk cluster een beleidsarts die samen met de clustermanager instaat voor de aansturing van de clusters. Dr. Jan De Laender voor Forensische zorg, dr. Guy Thijskens voor Acute zorg en dr. Petra De Schutter voor Ouderenzorg nemen deze rol op zich. Dr. Jef De Bie neemt voorlopig waar voor het cluster Langdurige zorg. De beleidsartsen focussen, vanuit hun medische verantwoordelijkheid, op zorgontwikkeling en zorgvernieuwing. Ze coördineren waar mogelijk en nodig de zorginhoudelijke werking van het cluster samen met de collega-­artsen. Ze hebben wekelijks overleg met hoofdarts dr. Jef De Bie.

In oktober 2018 startte voor het eerst een assistent-specialist in opleiding (ASO) psychiatrie in ons ziekenhuis. Dr. Kristien Kneepkens werkt gedurende een jaar halftijds op de acute algemene opname afdeling (AZ1) en halftijds binnen het forensisch cluster. Dr. Jan De Laender is stagemeester/supervisor. De talrijke opnames op de opnamezorgeenheden in combinatie met het specialistisch werk binnen het forensisch cluster vormen een interessante werkomgeving om veel bij te leren voor een ASO. Anderzijds zetten we OPZC Rekem als erkend opleidingscentrum voor zowel algemene psychiatrie als forensische psychiatrie op de kaart met het oog op de toekomst. Het aantal afgestudeerde specialisten-psychiaters dat ons zorgcentrum van binnenuit heeft leren kennen, zal in de toekomst groeien. Vaak zie je dat specialisten aan het einde van hun opleiding kiezen voor een werkplek die ze hebben leren kennen tijdens hun opleiding en waar ze een positieve ervaring gehad hebben. Pas afgestudeerde artsen brengen nieuwe kennis en inzichten mee naar hun stageplaats en gaan de dialoog aan met de ervaring en praktijken die reeds langer bestaan. 

Noolim

Op het einde van het jaar werden de voorbereidingen aangevat voor een nieuwe manier van werken voor de artsen die actief zijn binnen de mobiele teams van Noolim. De werkingsgebieden werden aangepast aan de eerstelijnszones (Zolim, Kemp en Duin en Maasland) en de eerste stappen werden gezet richting verdere integratie van mobiele teams (crisisfunctie 2A en langdurige zorg 2B) met de ambulante GGZ-voorzieningen, beschut wonen en welzijnsactoren  in de regio’s.  De artsen Frank Meuleman, Rikka Van De Velde en Jef De Bie zijn hier nauw bij betrokken, ook via het Noolim-artsenoverleg.