Skip to main content

Het cluster Langdurige zorg heeft een bewogen jaar achter de rug. Het was moeilijk, intens en druk. Het jaar werd bovenal gekenmerkt door het wegvallen van een aantal sleutelfiguren. Deze emoties zorgen echter ook voor iets moois. De verbondenheid tussen de medewerkers werd groter. Terugkijkend mag gezegd worden dat het cluster het ondanks een moeilijk jaar, nog niet zo slecht heeft gedaan. 

Het plotse overlijden van verpleegkundig leidinggevende Timmy Dessart van Rado 1 leidde tot een shock onder de medewerkers en bewoners van Rado. Enkele weken eerder beëindigde clustermanager Hilde Willems haar werkzaamheden en werd de leiding tijdelijk overgenomen door clustermanager Forensische zorg Kevin Pesout. Bij PVT MG koos verpleegkundig leidinggevende Jos Stouten voor een nieuwe uitdaging en duurde het even voordat Ellen Kaes als nieuwe leidinggevende begon. Deze veranderingen aan de leiding van het cluster hadden impact op de organisatie van het cluster en de aansturing van de teams. Eind 2018 werd Ingrid Goossens benoemd tot nieuwe clustermanager. Inmiddels was Nancy Hustings de nieuwe verpleegkundig leidinggevende van Rado 1.

In 2018 vond ook de verhuizing plaats van zorgeenheid Rehabilitatie naar de plek waar voorheen Ouderenzorg B was onder gebracht. Het einde van 2018 betekende een nieuwe start na een moeilijk jaar. Hoewel de uitdagingen groot zijn, is er meer dan ooit verbinding en vertrouwen in elkaar, met als doel kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners/patiënten.

Hoewel de uitdaging groot zijn, is er meer dan ooit verbinding en vertrouwen in elkaar, met als doel kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners/patiënten.