Skip to main content

Verbinding

NIAZ betekent voor OPZC Rekem ook verbinding: het verbindt de hele zorgketen. De patiënt krijgt een belangrijke rol, zorgverleners en medewerkers van de ondersteunende diensten kijken kritisch naar de eigen werking, de directie zet duidelijke beleidskaders uit, de leden van de raad van bestuur kijken hoe ze het toezicht op de besluitvorming kunnen optimaliseren, zelfs het netwerk krijgt een rol bijvoorbeeld door uitwisseling over wachttijden in het netwerk. Het succesvol implementeren van (nieuwe) procedures verbindt beleidsmakers met zorgverleners. Nieuw beleid uitschrijven is één ding, ervoor zorgen dat het werkt voor de zorgverleners is iets anders en vraagt betrokkenheid van hoog tot laag, veel aftoetsen, feedback geven en vragen, bijsturen, proefdraaien ...

Voor deze verbinding zorgt de werking van de verbeterteams en implementatieteams. De verbeterteams ontwikkelen beleid en procedures op basis van wetenschappelijke evidentie. De implementatieteams  geven feedback hierop, toetsen af, sturen bij. Soms een aantal keren, zodat je een aantal ‘loops’ moet draaien tot je bereikt hebt dat je beleid of je procedure in de praktijk werkt en wordt toegepast.

De Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus is eigenlijk ook een continue verbinding van beleid maken, uitvoeren, controleren en bijsturen.

Ook patiënten/bewoners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hebben hun rol binnen het accreditatietraject. Zo worden patiënten en bewoners geïnformeerd over hoe wij constant werken aan de verbetering van de zorg en wat het voor hen betekent. Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen denken mee en geven advies.

NIAZ-jaarprijs

Via een poll stemden medewerkers van OPZC Rekem op drie projecten die konden worden voorgedragen als inzending voor de NIAZ-jaarprijs. Uiteindelijk won het project ‘Open verpleegpost’ van Ouderenzorg B leefgroep 3 met 58 stemmen de poll en nam deel aan de NIAZ-jaarprijs. Helaas kregen we niet genoeg stemmen om ons project te presenteren tijdens de jaarlijkse NIAZ-dag in Amersfoort. Aan de NIAZ-jaarprijs namen zorginstelling uit Vlaanderen en Nederland deel. Voor de winnaar was er een cheque van 10.000 euro.

Wat hield het project in? Een korte uitleg: Een nieuwe leefgroep vraagt om een nieuwe werking. In de visie speelt de herstelgedachte een belangrijke rol. Hierin neemt de patiënt zelf verantwoordelijkheid over zijn behandeltraject. De zorgverlener heeft een coachende en begeleidende rol. Voor de patiënten is de nabijheid en beschikbaarheid van medewerkers belangrijk zodat ze elk moment iemand kunnen bereiken. Zo ontstond het idee om de verpleegpost te plaatsen in de dagzaal. Of ‘De kracht van nabijheid in de weg naar herstel’, zoals verpleegkundig specialist Joke Stas het project verwoordde.  “Het was in het begin even wennen, zowel voor het personeel als voor de patiënten. Maar die periode duurde niet lang. De patiënten zagen dat we er zijn om te helpen, niet om te controleren.” Het project zorgde ook voor een betere sfeer tussen de patiënten en de medewerkers.