Skip to main content

Van droom naar werkelijkheid. Noolim koos vanuit zijn visie op Radicaal Geïntegreerde Zorg (RGZ) en op basis van een scenarioanalyse voor een herontwerp van de ambulante en mobiele zorg voor mensen met psychische problemen in zijn werkgebied. Eind 2017 werd in het netwerkcomité het zogenaamde scenario 3 weerhouden. Begin 2018 volgde goedkeuring van de FOD Volksgezondheid. Dit scenario appelleert aan het deel van Radicaal Geïntegreerde Zorg (RGZ), dat staat voor het organiseren van kleinschalig georganiseerde zorg-, ondersteunings- en dienstverlening in compacte lokale werkgebieden. Samenwerking vanuit deze  lokale samenwerkingsvormen met de residentiele en andere specialistische behandelvormen is daarbij superbelangrijk.

Parallel aan de beleidsontwikkeling werden vier proeftuinen in Oost-Limburg ingericht. Met de proeftuinen wilde het netwerk bottom-up goede praktijken maken. In 2018 is in Genk, Maasmechelen, Bilzen en Kinrooi door hulpverleners van diverse organisaties en cliëntvertegenwoordigers geëngageerd geoefend met nieuwe samenwerkingsvormen.  Eind 2018 konden we concluderen dat de proeftuinen een positief effect hebben op de toegang en doorstroom in het netwerk. Samenwerking leidt tot passende zorg! Medewerkers waren in staat verspilling uit het systeem te halen, bijvoorbeeld door het voorkomen van dubbelingen. De samenwerking werd als bijzonder plezierig ervaren en het verhoogde het draagvlak bij andere hulpverleners van deelnemende organisaties.

Scenario 3 borduurt daarop voort. Doel is om te komen tot de realisatie van twee ’Kruispunten’ per eerstelijnszone. Een Kruispunt is een geïntegreerde GGZ-werking. In de geïntegreerde werkingen staan cliënten, naasten, zorgverleners, welzijnswerkers en andere actoren schouder aan schouder bij het verlenen van veranderings- en herstelgerichte hulp voor mensen met psychische problemen. Ze kennen elkaar en sluiten niemand uit.

Deelnemende actoren zijn onder andere mobiele teams, CGG’s, CAD, beschut wonen, revalidatiecentrum, psychiaters, huisartsen, OCMW, CAW,  mutualiteiten, thuisverpleging, ervaringswerkers.

De samenwerking met specialisten op afstand (bijvoorbeeld ziekenhuizen) wordt in dit model intensiever. We verwachten vooral in te kunnen zetten op goede afstemming rond opname en ontslag. Voor opnamecoördinatoren, psychiaters, sociale diensten en alle andere medewerkers van de ziekenhuizen heeft een Kruispunt een brugfunctie naar ambulante of mobiele hulpbronnen.

In 2019 gaat Noolim dit model verder uittekenen. De proeftuinen worden uitgebreid en we verwachten in 2020 te kunnen transformeren naar dit geïntegreerde model. Van droom naar werkelijkheid.

In 2019 gaat Noolim dit model verder uittekenen. De proeftuinen worden uitgebreid en we verwachten in 2020 te kunnen transformeren naar dit geïntegreerde model. Van droom naar werkelijkheid.